Европейски съюз, Европейски социален фонд

Шуменска търговско промишлена палата

Развитие на човешките ресурси
Проект “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“ BG05M9OP001-4.001-0036-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Правила за регистриране на членове в клуб „Стартиращ дребен предприемач”

Условия за регистрация

Услугите на клуба могат да ползват:

 1. лица, които искат да стартират собствен бизнес
 2. лица, които искат да развиват съществуващ собствен бизнес

В клуба могат да участват всички лица и няма ограничение за пол и възраст


Какво предлага клуба на стартиращия дребен предприемач

 1. Еднократно краткосрочно изнесено обучение по проблемите на създаване и управление на малък собствен бизнес, което ще се проведе през месец май 2018г.
 2. Консултации по създаване на собствен бизнес с експерти на ШТПП, безплатни за срока на действие на проекта до 15.10.2018г.
 3. Ползване на електронната платформа на сайта на ШТПП www.shoumen-cci.com, “Клуб на предприемача”
  • На платформата има възможности за задаване на въпроси от стариращите бизнес, на които ще отговарят различни консултанти, според спецификата на въпроса.
  • Въпросите могат да бъдат от два типа: открити за всички членове на клуба и закрити, които ще бъдат достъпни само до определения консултант.
  • Лицата ще имат въжможност за дискусии по интересуващите ги теми.
  • Ще се публикуват различни новини и събития, касаещи стартиращите собствен бизнес.
  • Ще се публикува информация за колективни мероприятия и срещи, които ще се провеждат в залата на ШТПП.

Какво е необходимо, за да се регистрирате.

Попълване на Заявление за участие, съдържащо следната информация:

 • Имена, адрес, телефон и ел.поща за кореспонденция
 • Социален статус
 • Образование и професионален опит
 • Бизнес интереси и намерения

Начин на регистрация:

Подаване на заявлението за участие лично в ШТПП, гр.Шумен, ул.Съединение 71, ет.1

На място се попълва и Карта за участие по проекта.

След подаване на документите се издава потребителско име и парола за достъп до електронната платформа и могат да се ползват всички услуги онлайн.

Към логин страницата